Background
Black

Joga Vilniuje jogos namuose “Ananda”: joga, jogos pratimai, jogos pamokos, jogos kursai

 

Joga egzistuoja tūkstančius metų ir daugeliui žmonių joga asocijuojasi su astanga joga, joga nidra, hatha joga, bhakti joga, kundalini joga, srisri joga, krija joga, bikram joga, sivananda joga, ananda joga, iyengar yoga, joga sutra, joga pilates, meditacijomis, sahadza joga, prana joga, kvepavimo pratimais, agni joga, joga 23 ar Andrėjaus Siderskio jogos metodika, dao joga. Galima tęsti ir tęsti. Kiekvienas žmogus pasirenka ir prisitaiko sau tinkamą jogos rūšį.

 

 

 

Joga - tai labai tikslus mokslas apie mūsų kūną, protą, sielą ir mus supantį pasaulį. Joga padeda palaikyti žmogaus fizinę, psichinę ir dvasinę sveikatą. Protas visada vystosi. Kai mes sąmoningai galvojame apie aukščiausią ir švariausią patirtį, mūsų individuali sąmonė anksčiau ar vėliau prasiskverbia į tą sritį.

 

Viena iš maždaug dvidešimties žodyne pateikiamų “joga” (angl. “yoga”) žodžio reikšmių - dvasinio tobulėjimo kelias. Šiuo atveju žodžiu "dvasinis" apibūdinamas toks įprastinio mąstymo pertvarkymas, kuris gali priartinti žmogų prie daug subtilesnių ir aukštesnių sferų suvokimo.

 

Kas yra joga mums? Joga mums yra GYVENIMAS. Jogos namų pavadinimas "Ananda" išvertus iš sanskrito kalbos reiškia – palaima, džiaugsmas. Joga - tai pats galingiausias ginklas sunaikinantis mūsų fizines ir dvasines negalias, baimes, nerimą, nepilnavertiškumo kompleksą ir stresą. Tai, su kuo supažindiname Jus “Ananda” jogos namuose Vilniuje ir yra mūsų GYVENIMAS. Mūsų PATIRTIS ir mūsų PRAKTIKA.

 

Pagrindinė jogos idėja yra palaima, džiaugsmas ir laisvė. O iš to sekančios “šalutinės pasekmės” tokios, kaip pavyzdžiui, sveikata – nėra kertinis akmuo. Tačiau praktikuojant jogą ir teisingai ją atliekant, neišvengiamai - sveikata gerėja. Daugelis praktikuojančių jogą, savo akimis gali pamatyti ir savo kūnu gali pajausti, kaip asanos ir energijos, ir gyvybinės galios reguliavimas kontroliuojant atjaunina kiekvieną žmogaus kūno ląstelę, visą organizmą.

 

Stebėdami, kaip tam tikri kūno judesiai  sukelia tam tikras fizines ir fiziologines reakcijas, mes mokomės ir po truputį suprantame, kad tokiu būdu galime paveikti bet kurią kūno sritį. Todėl teisingai praktikuojant jogą, žmogus ir gera sveikata tampa neatsiejamas reiškinys. Nei vieni jogos namai nepadarys stebuklo su Jūsų sveikata. Viskas priklauso nuo Jūsų pačių. Tad ir visa atsakomybė visiškai ir pilnai tenka besinaudojančio joga pečiams.

 

Pradėję praktikuoti jogą, mes kartą ir visiems laikas peržengiame savo pačių susikurto kalėjimo slenkstį, suprantame tikrąją laisvės vertę ir prasmę, ir tarsi iš naujo gimstame sau ir visam pasauliui. Nevilkdami savo praeities, kurios jau nėra, naštos ir nesikabindami į ateitį, kurios dar nėra, ir taip nepražiopsodami paties svarbiausio momento - DABARTIES, pajautę tikrąją savo prigimtį – PALAIMĄ.

 

Savyje turėdami visą ŽINOJIMĄ ir įkūnydami amžinąją BŪTĮ, esame patys sau daktarai, teisėjai ir mokytojai, patys sau laimė ir nelaimė, patys sau džiaugsmas ir liūdesys, patys kiekvienos savo dienos kūrėjai. Tereikia trupučio drąsos - ateiti į jogos pamokas ir patikėti, kad ir JUMS TAI ĮMANOMA.

 

"Ananda" jogos namai įsikūrę Vilniuje, Totorių g.3. Jogos užsiėmimai  naujoje erdvioje salėje su terasa, kuri yra skirta tik jogai. Patalpose įdiegtos modernios kondicionavimo bei vėdinimo sistemos, audio sistemos. Jogos praktikas atliekame tylioje, ramioje ir jaukioje aplinkoje. Jogos namuose “Ananda” Vilniuje galite lankyti ir individualias jogos pamokas pažengusiems, ir individualias jogos pamokas pradedantiesiems.

 

Savo esamus ir potencialius jogos praktikus norime informuoti, kad jogos namuose “Ananda” mes neatstovaujame religinei ar kokiai kitai organizacijai.

 

"Aš neturiu tėvų: aš padariau dangų ir žemę savo tėvais.

Aš neturiu namų: aš padariau namais savo žinojimą.

Aš neturiu gyvenimo ar mirties: aš padariau įkvėpimą ir iškvėpimą savo gyvenimu ir mirtimi.

Aš neturiu dievų galybės: aš padariau garbingumą savo dieviškąja galybe.

 

Aš neturiu siekių: aš padariau savo siekius sąmoningus.

Aš neturiu stebuklingų paslapčių: aš padariau savo charakterį stebuklinga paslaptimi.

Aš neturiu kūno: ištvermę padariau aš kūnu savuoju.

Aš neturiu akių: blykstelėjimus šviesos aš padariau savo akimis.

 

Aš neturiu ausų: ausimis savo jautimą padariau aš.

Aš neturiu strategijos: aš padariau strategija „minčių nebuvimą".

Aš neturiu ketinimų: padariau aš tikslu savo „sėkmės gaudymą už kuodo".

Aš neturiu stebuklų: padariau aš tikslų veiksmą stebuklu.

 

Aš neturiu principų: sugebėjimą prisitaikyti prie bet kokių aplinkybių padariau aš savaisiais principais.

Aš neturiu taktikos: aš padariau taktika tuštumą ir sklidinumą.

Aš neturiu talentų: aš padariau talentu paslankumą savojo proto.

Aš neturiu draugų: aš padariau savo išmintį draugu manuoju.

 

Aš neturiu priešų: plevėsiškumą aš padariau savo priešu.

Aš neturiu nuopelnų: geranoriškumą ir teisingumą padariau nuopelnais aš.

Aš neturiu pilies: nepalaužiamą dvasią aš padariau savo tvirtove.

Aš neturiu kardo: kardu savuoju aš padariau nebuvimą asmenybės."

 
Dar šis tas..

 

"Savaime suprantama, aš pats patyriau, kokios efektyvios ir galingos tos iš pirmo žvilgsnio paprastos praktikos apie kurias kalbu. Taip pat suprantu, kokios pavojingos jos gali būti kūnui ir protui tų, kuriems jos nėra gyvybiškai būtinos... <...>

Todėl štai ką privalau pasakyti pirmiausia:       

 

Aš mačiau žmones, kurie įgijo tobulą žinojimą, nes praktikuodami jogą, jie išmoko suvaldyti Jėgą... Bet aš mačiau ir tokių, kuriuos pavergė jų pačių galybė, ir kuriuos nužudė jų didybė, nes jie įgijo ne tik turtus ir valdžią, bet ir žiaurią priklausomybę nuo jų...

 

Aš mačiau tuos, kurie neteko proto eidami tuo keliu, tuos, kieno kūną praktika negailestingai suluošino ir tuos, kuriuos sugriovė ir sunaikino Jėga, kuriai paklusti ir nusilenkti jie nepanoro ir todėl nesugebėjo su Ja susigyventi, taip tapdami savo pačių tobulumo ir iš jo kilusio garbės troškimo aukomis...

 

Aš mačiau už nugaros degančius tiltus ir po kojomis žibančią briauną, išgaląstą kaip skustuvo geležtės ašmenys, permestą per prarają ir tapusią vieninteliu keliu, kuriuo dar galima kur nors eiti... Aš mačiau, kaip sustojimas tame kelyje nepermaldaujamai virsta mirtimi...

 

Viena, ko aš niekada nemačiau - aš nemačiau tokių, kuriuos šis kelias būtų atvedęs į "paprastą žmogišką laimę"... Todėl, jeigu Jūs dar neįklimpote į visa tai "iki ausų", ir jeigu Jūs abejojate ar tikrai nebeturite ko prarasti, ir jeigu Jūs nejaučiate, kad kitaip gyventi nebegalite... trumpai tariant, jeigu Jums dar NE TAS PATS - gerai pagalvokite prieš žengdami kitą žingsnį...

 

Gal nereikia stačia galva nerti į ugnies verpetą ir į dvikovą kviesti pačią mirtį? Kas matėte ką nors, kam pavyko laimėti tokią kovą?.. Beje, visa tai - iliuzijos. Tiesiog kiekvienas, gimęs čia pats pasirenka savo karą. Ir neduok mums, Dieve, suklysti pasirenkant... Bet jei jau mums tikrai nusispjauti ir mes vis dėlto pasiryžome...

 

Ką gi, tada viskas prasideda nuo to, kad patys asmeniškai tampame pilnai atsakingi už kiekvieną savo veiksmą, kiekvieną žodį, kiekvieną emociją ir kiekvieną mintį... Nes savo kelio neįmanoma nueiti svetimomis kojomis..."

Andrėjus Siderskis